Kad teisingai pasirinkti kondicionierių, Jūsų patalpai reikia teisingai paskaičiuoti kondicionieriaus šaldymo galingumą Qš(kW).

Apytiksliai paskaičiuoti kondicionieriaus galingumą Jūs galite pasinaudojus mūsų skaičiuotuvu. Tam reikia nurodyti: patalpos išmierą, langų išdėstymą, elektros techniką ir žmonių kiekį. Tikslesniam apskaičiavimui ir sąmatos paruošimui pageidaujamas įmonės darbuotojo iškvietimas į vietą.

Kondicionieriaus apskaičiavimui užpildykit laukus ir paspauskite mygtuką "APSKAIČIUOTI".

Patalpos plotas m2
Lubų aukštis, m
Šilumos patekimas pro langus 
Kompiuteriai, kiti elektros prietaisai
Žmonių kiekis patalpoje

kondicionieriaus galingumas (Qš) apytiksliai: Min кW Max кW